Top news महाराष्ट्र सांगली

“बारामतीचा गडी एवढा हुशार कसा?, मला वाटतं की हा ब्रह्मदेवाला चुकवून…”

सांगली | बारामतीचा गडी एवढा हुशार कसा? शरद पवार (SharadPawar) यांच्यामध्ये नक्की कोणते स्पेअर पार्ट टाकले आहेत? हे मी वर गेल्या-गेल्या ब्रह्मदेवाला...

Sharad Pawar 16 e1649855801528

Category - सांगली